Optagelse

Du kan blive elev på Produktionshøjskolen Marienlyst, hvis du er imellem 16 og 25 år, og ikke har gennemført en ungdomsuddannelse.

For at blive optaget skal du have en rundvisning på skolen, hvor vi snakker om skolens indhold, og dine forudsætninger og forventninger. Vi har som regel rundvisninger tirsdage og torsdage kl. 10.30, du skal dog aftale dette på forhånd – enten direkte med os på tlf. 97 51 01 33 eller med din lokale UU-vejleder.

Inden du begynder på Marienlyst, skal du besøge UU vejlederne i din hjemkommune, der udarbejder en målgruppevurdering, som er et nødvendigt dokument for at kunne starte.

Hvis du bor i Skive kommune, er UU-adressen Torvegade 10.
Hjemmesiden hedder: www.uuskive.dk

Skolens udslusningsstrategi

Målet er at deltagerne får udviklet deres faglige, personlige og sociale kompetencer, så de er i stand til at gennemføre en ungdomsuddannelse, eller få et job så de kan blive selvforsørgende.

Vores udslusningsstrategi er funderet i skolens overordnede budskab om: ”Der skal være en plads til os alle i samfundet.” Men det er selvfølgelig ikke nok at finde ud af hvad man vil arbejde med, der skal også gøres noget ved det.

En forudsætning for at sikre en god udslusning er at dagligdagen fungerer på skolens værksteder, vi er opmærksomme på at vores elever er forskellige, derfor hylder vi princippet om at ”vi behandler vores elever ens, ved at behandle dem forskelligt.

Skolens mål er at være den institutionelle ramme for individuelle uddannelsesforløb med et praktisk udgangspunkt:

  • Produktionsskoleforløb, hvor målet er at fastholde en høj succesrate hvor en stor del af de unge som vi udsluser fra skolen kommer videre i uddannelse, typisk erhvervsuddannelse såvel de tekniske, merkantile som social og sundhedsuddannelserne.
  • Lærlinge, vi har for tiden 2 lærlinge og det er vores mål fortsat at have dette. Det betyder en gruppe unge får en faglig uddannelse, at de er rollemodeller for vores produktionsskoleelever, samt at det styrker samarbejdet med erhvervsuddannelserne.

Skolen skal lokalt deltage aktivt for at støtte målsætningen om 95 % af en ungdomsårgang får en uddannelse. Derfor skal skolen deltage aktivt i det lokale arbejde om uddannelse til alle, samt Uddannelsrådet i Skive.

Vejledning/Dokumentation:
Alle elever får i løbet af deres tid på Marienlyst vejledning, både fra holdleder og vores andre vejledere, så de har mulighed for at træffe et kvalificeret valg af uddannelse

Alle deltagere der forlader Produktionshøjskolen skal  have udleveret et kompetencebevis, der beskriv hvilke kompetencer der er opnået inden for de arbejdsområder eleven har været beskæftiget med:

 

Udslusningsstatistik 2014

Antal

%

Grundskole

2

1,4

Gymnasial udd. ( Almen, HF,Htx eller Hhx)

15

10,7

EUD, Merkantil, EUD, Teknisk eller SOSU

48

34,3

Egu

6

4,3

Anden uddannelse

3

2,1

Ordinær beskæftigelse

15

10,7

Ledighed/Frafald

12

8,5

Andet, barsel, militær m.m.)

16

11,4

Frafald/ved ikke

23

16,4

I alt udslusede

140

100