Medarbejdere

Forstander: Sven Irgens-Møller

Viceforstander: Martin Sanders

Kontor: Nuka Gregers Krogh

Bogholderi: Jette Sørensen

Vejleder: Luise Sønder

Formidlingshold: Guido Hansen

Grønt hold: Elvin Riis Hansen

Køkkenhold: Charlotte Højbjerg og Lise Jensen

Træværksted: Karl Tousgaard (Kalle)


Kontakt os på tlf. 97 51 01 33