Lovpligtigt

Produktionshøjskolen er underlagt undervisningsministeriets bestemmelser om hvilke oplysninger, man skal kunne se på en hjemmeside. De følgende oplysninger er derfor af mere officiel karakter, hvilke giver en baggrundsviden om vores regler, vedtægter, bestyrelsesforhold m.m.

Disse oplysninger vil løbende blive vedligeholdt.

Bestyrelsen
Vedtægter
Samarbejdsaftale

Kontakt os på tlf. 97 51 01 33