Elev

Som elev på Produktionshøjskolen får du elevydelse. Ydelsen er afhængig af, om du er under eller over 18 år, samt om du er hjemmeboende eller udeboende. Nogle elever har et fritidsjob på få timer, som de supplerer deres ydelse med.

Ydelsen er skattepligtig og bliver udbetalt til din bankkonto hver anden uge.

Skolen har en obligatorisk madordning. Betaling for maden bliver fratrukket din ydelse, som i øjeblikket er kr. 100,- pr. uge.

Skoleydelse 2017 (før skat):

Hjemmeboende

kr. 350 kr. pr. uge.

18 år & Udeboende

kr. 1250 kr. pr. uge.

Hvis du udebliver fra Marienlyst uden grund, kan din ydelse blive reduceret med fradrag for dit fravær.

Skal du køre med bus til skolen, er det en fordel at søge om ungdomskort – skolen kan hjælpe dig med dette. Du kan også gøre det selv på www.ungdomskort.dk.


Kontakt os på tlf. 97 51 01 33